Tải iOS – Bắn Cá Jackpot

Bước 1:
🦐 Bấm Nút Tải vềApp Store
🦐 Chọn Install (Cài đặt)

Bước 2:
🦐 Vào phần Cài đặt (Setting) trong iPhone
🦐 Cài đặt chung (General)
🦐 Quản lý thiết bị (Device Management)
🦐 Chọn Nhà cung cấp >> Chọn Tiến hành tin cậy (Trust)

Bước 3:
🦐 Trở về màn hình chính
🦐 Chọn biểu tượng Bắn Cá Jackpot để trải nghiệm