Tải iOS – Bắn Cá Jackpot

Bước 1:
? Bấm Nút Tải vềApp Store
? Chọn Install (Cài đặt)

Bước 2:
? Vào phần Cài đặt (Setting) trong iPhone
? Cài đặt chung (General)
? Quản lý thiết bị (Device Management)
? Chọn Nhà cung cấp >> Chọn Tiến hành tin cậy (Trust)

Bước 3:
? Trở về màn hình chính
? Chọn biểu tượng Bắn Cá Jackpot để trải nghiệm