[Vật phẩm] Rương Thần Tài

Ngoài các loại cá đem tiền lại cho bạn, khi thấy “Rương thần tài” xuất hiện, hãy nhắm bắn vào nó. Bất cứ viên đạn nào bắn vào rương cũng rớt tiền ra.
Có thể xem Rương Thần Tài như là 1 loại cá đặc biệt đem lại tài lộc cho bạn vậy!